Portfolio > SCULPTURE

Yesterday/Tomorrow (detail)
Yesterday/Tomorrow (detail)
Litho Crayon, Hand Cut Duralar